king9 2

 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/02.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/03.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/04.JPG
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/05.JPG
   

นโยบาย/แผน การศึกษา  

 • นโยบาย สพฐ. ปี 2560 
 • แผนปฏิบัติการ สพป.นศ.1
  ประจำปี 2559
 • แผนปฏิบัติการ สพป.นศ.1
  ประจำปี 2558
   

ข้อมูลสารสนเทศ  

   
 mission
การจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด 5 ปี
แผนปฏิบัติการประจำปี
 
   
482350
วันนี้
วานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
330
642
2779
399848
11003
17848
482350
Your IP: 54.161.149.30
Server Time: 2017-02-24 08:08:49
   
 • รอบรั้ว สพป.
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวการศึกษา
 16105540 687036164789658 2841257639275087002 n

 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. น้ำใจชาว Cluster 9 สู่นักเรียน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
(สพป.สพม.ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด) โดยมี
นายประหยัด อนุศิลป์ ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  รับมอบ
สิ่งของ
ถุงยังชีพช่วยเหลือนักเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช  
เพื่อนำไปมอบให้กับนักเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ขอขอบคุณชาว Cluster 9  ที่ส่งกำลังใจและสิ่งของ
มามอบให้กับชาวนครศรีธรรมราชขอขอบพระคุณยิ่ง

ประมวลภาพ

 15977210 685131111646830 6914074199495726256 n

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 ณ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยนายประหยัด อนุศิลป์
ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมงานวันครูครั้งที่ 61
16 มกราคม 2560 มีหน่วยงานการศึกษาเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
มีรอง ผวจ.นครศรีธรรมราช นายดนัย เจียมวิเศษสุข ให้เกียรติเป็นประะธานในพิธี

ประมวลภาพ

000

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
ประชุมสัมนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  121 โรง  โดยมีนายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ เป็นประธานการประชุม มอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
และ สพฐ. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและพัฒนาผู้เรียน พร้อมมอบโล่และเกียรติบัตร
แก่โรงเรียนที่ได้รับการยกย่องในด้านต่างๆ

ประมวลภาพ

 

000

เมื่อวันที่ 27-28 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการรับประเมินการบริหารจัดการศึกษา
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรื่องมาตรฐาน สพท./กลยุทธ์ จุดเน้นของ สพฐ.และ
คำรับรองการปฏิบัติราชการ (ARS/\KRS) เพื่อนำผลมาปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป
โดยมีนายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 เป็นประธานการประชุม

ประมวลภาพ

next
prev
   
 • รับสมัคร/สอบ/บรรจุแต่งตั้ง/ย้าย

m'a-ru 61~ fl 'a'Ufl 1"16'1 b ~B ~"~~ b~Bm U'U 6'l n~1.:Joti'1f!'a11 bfl'a .:Jn1 'afl'a~'Vl'a .:J 1"1ruri1 bb vi.:J bb~'U ~'U

next
prev
   
 • สอบราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/ขายทอดตลาด
 • ประกาศ/มติ
next
prev
   

หนังสือแจ้งจาก สพฐ.

   
   
   

ผู้บริหาร  

boss new
นายประหยัด อนุศิลป์
ผู้อำนวยการ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

   

budget61

   

เอกสารดาวน์โหลด  

 

   

แบบฟอร์ม/แบบรายงาน  

   

tepeonline

   

krs2013

ars2013

invest2

   
nstedu
 
 
supervis
   
econo
 
ban-p02
   
DLIT-OBEC
dltv
digital li
etv
sahavicha
krubannok
schoolnet
ttv
logobb
   
© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1