ด้วย สป.ศธ. ซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบ Internet ของ MoeNET จะปรับเปลี่ยน IP ของแต่ละหน่วยงานใหม่ ช่วง 6 - 7 มีนาคม 2560 นี้ สพป.นศ.เขต 1 จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยน URL เว็บไซต์ และ ระบบ Myoffice เป็นชั่่วคราวอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม เป็นต้นไป ดังนี้ เว็บไซต์ สพป.นศ.เขต1 http://182.93.173.70/nst1 ระบบ Myoffice http://182.93.173.70/myoffice/2560 และเว็บไซต์ ศธจ. http://182.93.173.70/nstedu ทั้งนี้ ยังคงเข้าระบบทาง URL เดิมควบคู่ไปได้ช่วงระยะหนึ่ง จึงแจ็งโรงเรียนทุกโรงทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

king9 2

 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/02.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/03.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/04.JPG
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/05.JPG
   

นโยบาย/แผน การศึกษา  

 • นโยบาย สพฐ. ปี 2560 
 • แผนปฏิบัติการ สพป.นศ.1
  ประจำปี 2559
 • แผนปฏิบัติการ สพป.นศ.1
  ประจำปี 2558
   

ข้อมูลสารสนเทศ  

   
 mission
การจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด 5 ปี
แผนปฏิบัติการประจำปี
 
   
562147
วันนี้
วานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
168
396
1326
482351
4662
8290
562147
Your IP: 107.22.52.86
Server Time: 2017-08-18 06:57:07
   
 • รอบรั้ว สพป.
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวการศึกษา

 001
วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น.ห้องประชุมโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
นายสมมาศ ทองร่วง รอง.ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการค่ายสะเต็มศึกษา
เครือข่าย 1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ความเข้าใจ
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ไปใช้
ในการเชื่อมโยงและการแก้ปัญหาในชีวิตจริงการส่งเสริมเจตคติที่ดี และเพื่อส่งเสริม
การทำงานร่วมกันในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาที่เน้นทักษะการคิดการวิเคราะห์
ระหว่างวันที่ 9- 10 สิงหาคม 2560 รุ่นที่ 2 จำนวน 9 โรงเรียน มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
154 คน   >>> ประมวลภาพ

next
prev
   
 • รับสมัคร/สอบ/บรรจุแต่งตั้ง/ย้าย

m'a-ru 61~ fl 'a'Ufl 1"16'1 b ~B ~"~~ b~Bm U'U 6'l n~1.:Joti'1f!'a11 bfl'a .:Jn1 'afl'a~'Vl'a .:J 1"1ruri1 bb vi.:J bb~'U ~'U

next
prev
   
 • สอบราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/ขายทอดตลาด
 • ประกาศ/มติ
next
prev
   

หนังสือแจ้งจาก สพฐ.

   
   
   

ผู้บริหาร  


(ว่าง)
ผู้อำนวยการ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

   

budget61

   

krunoi

   

เอกสารดาวน์โหลด  

 

   

แบบฟอร์ม/แบบรายงาน  

   

tepeonline

   

krs2013

ars2013

invest2

   
nstedu
 
 
supervis
   
econo
 
ban-p02
   
DLIT-OBEC
dltv
digital li
etv
sahavicha
krubannok
schoolnet
ttv
logobb
   
© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1